Zapisnik 15. sestanka ASSOŠCR

Na 15. seji ASSOŠCR smo gostili vodjo inšpektorata in glavnega inšpektorja dr. Simona Slokana. Seja je potekala videokonferenčno. Zanimivemu in poučnemu pogovoru so prisostvovali tudi ravnatelji in učitelji, kar je dogodku dalo še dodatno vrednost. 

Več o delu IRSŠŠ in načrtih za prihodnje je zapisano v zapisniku, ki je na razpolago na povezavi.

This entry was posted in Splošno. Bookmark the permalink.