Zapisniki

Zapisniki sestankov Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije


-šolsko leto 2019/20


-šolsko leto 2018/19


-šolsko leto 2017/18


-šolsko leto 2016/17


-šolsko leto 2015/16


-šolsko leto 2014/15