Analiza DZ v članicah ASSOŠCR v šolskem letu 2016/17

Za analizo potrjenih cen delovnih zvezkov in drugi učnih gradiv smo letos imeli podatke za 10 svetov staršev osnovnih šol iz celjske regije. Vsem se za sodelovanje in posredovane podatke zahvaljujemo.

Tabelo potrjenih cen DZ in drugih učnih gradiv najdete na povezavi.

Objavljeno v DZ | Komentarji so izklopljeni za Analiza DZ v članicah ASSOŠCR v šolskem letu 2016/17

Javna razprava o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Povezava do dokumenta

Razprava bo odprta za predloge in pobude do 15. oktobra 2016. Pripombe lahko pošljete na elektronski naslov gp.miz@gov.si

 

Objavljeno v Splošno | Komentarji so izklopljeni za Javna razprava o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Zapisnik 3. sestanka ASSOŠCR

Sestanek je potekal 23. 05. 2015 na III. OŠ, na Vodnikovi 4, v Celju.

Zapisnik je na voljo na povezavi.

Objavljeno v Zapisniki | Komentarji so izklopljeni za Zapisnik 3. sestanka ASSOŠCR

Sprejem našega Aktiva SSOŠCR v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije in 7. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 2. aprila 2016, je bilo redno zasedanje Skupščine ZASSS. Tokrat nas je gostila OŠ Sečovlje na Primorskem.

Skupščina, kot najvišji organ Zveze odloča tudi o sprejemu novih članov.  Tokrat sta bila  v Zvezo priključena dva nova Aktiva: Aktiv svetov staršev Posavja in Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije.

Tako smo postali 17-ti aktiv, ki je priključen k zvezi. Zemljevid pokritosti Aktivov po Sloveniji trenutno zgleda takole:

Zemljevid_2016

Vir:ZASSS (Zemljevid pokritosti aktivov na ZASSS)

S priključitvijo k Zvezi imamo tako kot Aktiv možnost in dolžnost sodelovati v Koordinaciji Zveze ASSS in aktivno sodelovati v mnogih dejavnostih na Zvezi.

Poleg same seje Skupščine je bilo organizirano tudi posvetovanje z naslovom “Udeležba staršev pri financiranju šolskega programa”.

V imenu Aktiva SSOŠCR se zahvaljujem članom Zveze za zaupanje in sprejem. Prav tako gredo vse pohvale tudi vodstvu, zaposlenim in staršem OŠ Sečovlje, ki je gostila srečanje.

(Avtor: Jože Turnšek)

Objavljeno v Splošno | Komentiraj

Sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je ponudila sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji »Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, naročnik pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V okviru raziskave bomo izvedli dve delavnici v obliki fokusnih skupin s približno 10 do 15 sodelujočimi.

Namen evalvacijske študije je podrobno analizirati značilnosti individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, izvajanje dodatne strokovne pomoči ter preveriti, kako se izvajanje dodatne strokovne pomoči odraža v zmanjševanju ovir, primanjkljajev oz. motenj skozi učne dosežke otrok s posebnimi potrebami ter skozi njihovo socialno vključenost v okolje v osnovnih in srednjih šolah. V ta namen so v okviru študije svoje mnenje na podlagi anketnih vprašalnikov o problematiki izvajanja dodatne strokovne pomoči podali strokovni delavci na osnovnih in srednjih šolah in nekateri učenci oz. dijaki s posebnimi potrebami. Z namenom pripraviti poglobljeno kvalitativno analizo, so raziskovalci na majhnem vzorcu šol izvedli fokusne skupine, kjer je pogovor tekel o dodatni strokovni pomoči za otroke s posebnimi potrebami, podobno pa želijo izvesti tudi na ravni staršev.

Vsi podatki, ki bodo zbrani v evalvacijski študiji, bodo obravnavani zaupno, v nobenem primeru ne bo mogoče razkriti identitete katerekoli institucije ali posameznika.

Delavnici oz. fokusni skupini bosta 19. aprila 2016 v Ljubljani in 20. aprila 2016 v Mariboru, v obeh primerih v popoldanskem času. Točno uro in kraj izvedbe delavnic bomo prijavljenim sporočili naknadno. Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati na delavnici, da se prijavite po e-pošti na naslov info@zasss.si. Prosimo, da ob tem navedete tudi, katere od dveh delavnic se boste udeležili.

Iz ZASSS smo dobili sporočilo, da je trenutno manj prijavljenih na delavnico v Mariboru, zato prosim vse, ki bi bili pripravljeni priti v Maribor, da se prednostno prijavite tja. Hvala vam!

Objavljeno v Splošno | Komentiraj

Ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

Delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za šolstvo, je pripravila »Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.

Pred pripravo navodil je bila opraviljena analiza »Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru«, ki jih je leta 2004 pripravila Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu. Izkazalo se je, da so pred dobrim desetletjem zapisana načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru še vedno aktualna in uporabna. Enotno pa so bili v skupini mnenja, da se bo s pojavom medvrstniškega nasilja v prihodnje potrebno soočati bolj učinkovito in sistematično.

Vabljeni k branju!

Dokument v pdf obliki si lahko prenesete tudi tukaj. Dokument.pdf

Vir: Zavod RS za šolstvo, 19.1.2016

Objavljeno v Splošno | Tagged | Komentiraj

Analiza DZ v članicah ASSOŠCR v šolskem letu 2015/16

Za analizo potrjenih cen delovnih zvezkov in drugi učnih gradiv smo letos vnesli 11 svetov staršev iz celjske regije. Vsem se za sodelovanje in posredovane podatke zahvaljujemo.

Tabelo potrjenih cen DZ in drugih učnih gradiv najdete na povezavi.

Objavljeno v Splošno | Komentarji so izklopljeni za Analiza DZ v članicah ASSOŠCR v šolskem letu 2015/16

Zapisnik 2. sestanka ASSOŠCR

Sestanek je potekal 4. 11. 2015 na I. OŠ, na Vrunčevi ulici 13, v Celju.

Zapisnik je na voljo na povezavi.


Objavljeno v Zapisniki | Komentarji so izklopljeni za Zapisnik 2. sestanka ASSOŠCR

Zapisnik 1. sestanka ASSOŠCR

Ustanovni sestanek je potekal 27. 05. 2015 na OŠ Hudinja, na Mariborski cesti 125, v Celju.

Zapisnik je na voljo na povezavi.


Objavljeno v Zapisniki | Komentarji so izklopljeni za Zapisnik 1. sestanka ASSOŠCR