Zakonodaja

Pregled zakonskih in podzakonskih predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

Ustava:

Zakoni:

Vrtci
Osnovne šole
Srednje šole
Glasbene šole

Podzakonski akti:

Ustanovitveni akti:

V občini Celje

V občini Laško

Dokument je v PDF obliki: Ustanovitveni akt OŠ Primož Trubar Laško

V občini Šentjur

V občini Vojnik

Dokument je v PDF obliki: Ustanovitveni akt OŠ Vojnik

Koristne povezave: